Skip to content

Piotr Zbierski Photography

PIOTR
ZBIERSKI

Quick guide how to order:

1. Select the prints you like to have by clicking “Add” button next to the photo

2. Make payment and go back to the page

3. Start the lottery module and draw your glass fragment

777 OPTIONS SWITCH
Regular
Portfolio
Unique Print

Price list for Edition 777:

Regular Edition      30€ / 135 PLN
Portfolio Edition   1000€ / 4500 PLN
Unique  Print 1/1    2500€ / 11000 PLN

REGULAR VIEW OPTIONS

Quick guide how to order:

1. Select the prints you like to have by clicking “Add” button next to the photo

2. Make payment and go back to the page

3. Start the lottery module and draw your glass fragment

777 OPTIONS SWITCH
Regular
Portfolio
Unique Print

Price list for Edition 777:

Regular Edition      30€ / 135 PLN
Portfolio Edition   1000€ / 4500 PLN
Unique  Print 1/1    2500€ / 11000 PLN

Polski tekst poniżej

(ENG)

The campaign designed by Piotr Zbierski
Started at 23 Oct 2023
21 Sept 2023 – preannounced at Unseen Amsterdam 2023


Edition 777

Ahead of you is the 777 edition, an ephemeral art campaign created to on the occasion of publication of two new books by Piotr Zbierski: Solid Bars Of All That’s Left Untold
and Echoes Ark/c


The idea.

The idea is simple. That is, a photo and a piece of picture on glass. You choose a photo you like and get a collector-quality print. In the box you also find as well an unique image fragment printed on glass.


It’s a lottery.

The unique image fragment is drawn by a lottery module. You can’t choose. You can surprise and delight yourself by opening the box.


It’s unique.

The glass fragment you will get is one of the elements of a broken glass plate with an exposed print that you have previously selected. I created the unique pieces in the likeness of Voronoia patterns, the way matter in nature divides into irregular shapes.


That’s not all.

It is complemented by a short story I wrote for each photo. The words symbolically convey the images or circumstances under which the photos were taken. They are a diary of the period, an excerpt of which I add to your box.


They are a whole.

A print + a piece of an image + a story. It’s all in your unique box:

– Collector quality 20x20cm or 21x14cm print on Hahnemühle Agave 290 gsm paper, framed in passe partout 25x25cm;

– Unique glass fragment with a fragment of a picture framed in passe partout 25x25cm;

– Story printed on 2 pages.


777 – why?

 The value of edition for each picture has been divided by 777. That is way it gives the price of 30 € per box with unique piece. There are 33 different photographs to choose from in the campaign. None have ever been sold to a private collector in other editions. They will not be available in other formats after the campaign ends.


There is more.

Portfolio Edition is offered in wooden boxes in a limited number of 111 pieces. It contains all 33 prints, stories and glass elements made into five compositions.

Uq 1/1 is offered as a unique 70x70cm framed work created from glass pieces glued to the board. They are reconstruction of the image made from broken glass elements.

(PL)

Akcja zaprojektowana przez Piotra Zbierskiego
Rozpoczęta 23 października 2023
21 września 2023 – zapowiedź podczas Unseen Amsterdam


Edition 777

Przed Tobą edycja 777 – efemeryczna akcja artystyczna, stworzona z okazji publikacji dwóch nowych książek Piotra Zbierskiego: Solid Bars Of All That’s Left Untold i Echoes Arc.


Idea.  

Wybierasz zdjęcie, które Ci się podoba i otrzymujesz odbitkę w jakości kolekcjonerskiej. W pudełku znajdujesz także unikalny fragment obrazu wydrukowany na szkle.


To loteria.

Wybierasz zdjęcie, którego odbitkę otrzymasz a następnie unikalny fragment obrazu jest losowany przez moduł losujący. Nie możesz wybrać. Możesz się zaskoczyć i zachwycić, otwierając pudełko.


To unikat.

Fragment szkła, jaki dostaniesz, jest jednym z elementów rozbitej szklanej płyty z naświetloną odbitką, jaka wcześniej została przez Ciebie wybrana. Niepowtarzalne elementy stworzyłem na podobieństwo wzorów Voronoia, czyli sposobu, w jaki materia w naturze dzieli się na nieregularne kształty.


To nie wszystko.

Dopełnieniem jest krótkie opowiadanie, jakie napisałem do każdego zdjęcia. Słowa symbolicznie oddają obrazy lub okoliczności, w jakich zdjęcia zostały zrobione. Są pamiętnikiem z tego okresu, którego fragment dodaję do Twojego pudełka.


To całość.

Odbitka + kawałek obrazu + historia. To wszystko jest w Twoim unikalnym pudełku:

Odbitka 20x20cm lub 21x14cm w jakości kolekcjonerskiej na papierze Hahnemühle Agave 290 gsm, oprawiona w passe partout 25x25cm;

Unikatowy fragment szkła z fragmentem obrazu oprawiony w passe partout 25x25cm;

Opowiadanie wydrukowane na 2 stronach.


777 – dlaczego?

Wartość edycji dla każdego zdjęcia została podzielona przez 777. W ten sposób uzyskano cenę 30 € za pudełko z unikalnym egzemplarzem. W kampanii do wyboru są 33 różne zdjęcia. Żadne z nich nie zostało nigdy sprzedane prywatnemu kolekcjonerowi w innych edycjach. Po zakończeniu kampanii nie będą one dostępne w innych formatach.


Jest więcej.

Portfolio Edition jest oferowana w drewnianych pudełkach w limitowanej liczbie 111 egzemplarzy. W każdym z nich znajdziesz wszystkie odbitki, opowiadania oraz szkła ułożone w pięć kompozycji.

Uq 1/1 jest oferowana jako unikatowa praca 70x70cm oprawiona w ramę. To dzieła powstałe z przyklejonych do boardu kawałków szkła, stanowiących odtworzenie obrazu.

What is inside each box (examples):